Tuesday, April 14, 2015

สงกรานต์ปีใหม่ไทยใจบรรเจิด

สงกรานต์ปีใหม่ไทยใจบรรเจิด
งามล้ำเลิศประเพณีศรีสยาม 
ดูผู้คนแต่งตัวดูงดงาม 
มีความสุขทุกยามทั่วถิ่นไทย


Sunday, April 5, 2015

วันนจักรี วันที่ 6 เมษายน

วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยMonday, March 2, 2015

วันมาฆบูชา 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

คาถาโอวาทปาติโมกข์และคำแปล
คาถาต้นฉบับ
คำแปล
๏ ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ
 ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม
ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ
๏ สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธานสาสนํฯ
๏ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 1
การบำเพ็ญแต่ความดี 1
การทำจิตของตนให้ผ่องใส 1
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
๏ อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ
๏ การไม่กล่าวร้าย 1 การไม่ทำร้าย 1
ความสำรวมในปาติโมกข์ 1
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 1
ที่นั่งนอนอันสงัด 1
ความเพียรในอธิจิต 1
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

Tuesday, February 17, 2015

Happy Chinese New Year 2015

Astrology forecasts for all zodiac
Rat
You can recover from any Horse year problems. Life is comfortable to find peace. But launch your plans in Monkey year 2016.
Ox
Sheep is your opposite so observe how Sheep thrives. Join the party and don't work so hard this year.
Tiger
Anticipate a quieter year to focus on home and family. Relax, unwind, and enjoy life. Your natural sociability attracts new admirers.
Rabbit
Your lucky year! Sheep is your best friend who loves beauty and the healing arts. Plus your diplomatic skills bring rewards.
Dragon
A year of social pleasantries when affairs can run smoothly. Enjoy life with ease. Prepare for your lucky year Monkey 2016.
Snake
Enjoy life with your charmed circle of insiders. Art, beauty, and aesthetics are valued, which are the common interests of Sheep and Snake.
Horse
Your good luck continues from Horse year. You'll have opportunities to complete endeavors because Sheep year is easier for you.
Sheep
Success! Sheep benefits from Sheep-year creativity. Finally, others are on your wavelength and progress is made.
Monkey
Use your natural Monkey charm to avoid confrontation. But no schemes or tricks. You time for action is Fire Monkey year 2016.
Rooster
A time of less stress and fewer challenges. Try some rest and relaxation. In Rooster year 2017, you'll start a new life cycle.
Dog
Your luck continues from the previous Horse year. But at times, try to be more flexible and diplomatic with others.
Pig
Sheep year is very fortunate for you, so put your plans into action. This is a festive year to eat, drink and be merry!


Thursday, February 12, 2015

ร้านลาวญวน Valentine Special Night

เชิญคุณชวนคนพิเศษมาร่วมแบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ ในวันแห่งความรัก กับเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในค่ำสุดพิเศษ พร้อมรับฟรี Valentine Cocktail ท่านละ 1 แก้ว!!! เฉพาะวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้น

ร้านลาวญวน ตั้งอยู่ ถ.มนตรี หน้าโรงแรมชิโนเฮาส์ เยื้องกับร้านหนังสือเซ้งโห
ร้านเปิดเวลา 11.00 - 22.00 น. 

สำรองโต๊ะ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 076-232 429

Tuesday, February 10, 2015

Happy Chinese New Year 2015 Year of Goat

Year of the Goat
8th in the 12 zodiac animal in Chinese astrology. This 2015 is the year of Green Wooden Goat
Lucky Colors : brown, red, purple

Lucky Number : 2, 7

Goat year
time to heal after the chaos of Horse year in 2014. Most value now is intimacy, family and friends that can be more caring, kind and sensitive to each other. This is the year for art, creativity and cultivation of beauty so start your creativity now and donot give up.