Thursday, February 11, 2016

เสน่ห์ความงามและวัฒนธรรม เมืองภูเก็ต งานย้อนอดีต เมืองภูเก็ต 13 - 15 ก.พ. 2016

งานที่มีสีสันงานใหญ่งานหนึ่งในตัวเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งปีนี่จัดเป็นปีที่ 17 แล้ว ในงานมีการแสดงหลากหลาย ทั้งเก่าทั้งใหม่ผสมผสานกัน  มีทั้งบนเวทีซึ่งมีหลายจุดในงาน และ street show จาก นักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป  
ร้านค้าขายของฝาก งานฝีมืร้านอาหารและเครื่องดืม ที่พลาดไม่ได้คือ อาหารพื้นเมืองภูเก็ต ที่หากินได้ยาก

มา ชิว ชิม ช๊อบ กันได้ทีงาน เดินได้สนุกทุกคืน

No comments: