Tuesday, September 6, 2016

กิจกรรมจัดสวนถาดแคดตัส ที่Glass House@Sino

Cactus Workshop + อาหารเที่ยงสุขภาพ เพียง 450.- ต่อท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 076 232429


Thursday, August 11, 2016

วันแม่แหง่ชาติ

วันแม่
Mother Day

Thursday, February 18, 2016

มาฆบูชา 22 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรม วันมาฆบูชา
ตอนเช้า ตักบาตร ทำบุญ สวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา
ตอนเย็น สวดมนต์ เวียนเทียน

โอวาทปาติโมกข์ แปลว่า โอวาท คำสั่งสอน คำแนะนำที่เป็นหลักเป็นประทาน

๏ ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโตฯ

๏ ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง
พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม
ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต
ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

๏ สพฺพปาปสฺส อกรณํ
กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ
เอตํ พุทฺธานสาสนํฯ

๏ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง 1
การบำเพ็ญแต่ความดี 1
การทำจิตของตนให้ผ่องใส 1
นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

๏ อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ

๏ การไม่กล่าวร้าย 1 การไม่ทำร้าย 1
ความสำรวมในปาติโมกข์ 1
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 1
ที่นั่งนอนอันสงัด 1
ความเพียรในอธิจิต 1


Thursday, February 11, 2016

เสน่ห์ความงามและวัฒนธรรม เมืองภูเก็ต งานย้อนอดีต เมืองภูเก็ต 13 - 15 ก.พ. 2016

งานที่มีสีสันงานใหญ่งานหนึ่งในตัวเมืองเก่าภูเก็ต ซึ่งปีนี่จัดเป็นปีที่ 17 แล้ว ในงานมีการแสดงหลากหลาย ทั้งเก่าทั้งใหม่ผสมผสานกัน  มีทั้งบนเวทีซึ่งมีหลายจุดในงาน และ street show จาก นักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป  
ร้านค้าขายของฝาก งานฝีมืร้านอาหารและเครื่องดืม ที่พลาดไม่ได้คือ อาหารพื้นเมืองภูเก็ต ที่หากินได้ยาก

มา ชิว ชิม ช๊อบ กันได้ทีงาน เดินได้สนุกทุกคืน

Monday, February 8, 2016

Glass House@ Sino Restaurant special discount for lovely month

โปรโมชั่นหวาน ๆ ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก อย่าลืมพาคนที่คุณรักมาดินเนอร์สุดโรแมนติกกันที่Glass House Laos Yuan Restaurant at Sino House Phuket Town Hotel นะคะ

Friday, February 5, 2016

Chinese New year 2016

Chinese New year 2016
ผู้บริหารและพนักงาน Sino Group Phuket ขออวยพรทุกท่าน ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ร่ำรวยเงินทอง กิจการเจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรงคะ

祝你猴年前程
Sino Group Phuket 's manager and staff wish you wealth and health in Monkey year ahead.

Saturday, January 30, 2016

Valentine Package Sino House Phuket Town Hotel 1 - 29 Feb. 2016

Valentine Package for couple
1 - 29 Feb. 2016 Only 3,899.- THB
  • 2 Nights accomodation at Sino House Boutique Hotel Phuket Town
  • Free Upgrade to Suite room
  • Free Honeymoon setup in room
  • Free minibar
  • Free wifi
  • Special Valentine dinner set at Glass House @Sino Restaurant
  • Relax Aroma Oil Massage 90 mins at Raintree Spa