Sunday, April 1, 2018

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา


No comments: